โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบติดเตรียมทหาร
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,20:04   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน + การศึกษาดี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,20:03   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,15:29   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กชรัต จงเจริญ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,15:25   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นันทินี พลศิษฏ์ศักดากุล
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,10:09   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วรฤทัย เกศทองคำ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,10:08   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้า ม. 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. อัจฉราพรรณ บุตรดีเคน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,09:52   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้า ม. 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นันทินี พลศิษฏ์ศักดากุล
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,09:49   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้า ม. 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กชรัต จงเจริญ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,09:48   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้า ม. 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วรฤทัย เกศทองคำ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,09:46   อ่าน 45 ครั้ง