โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,19:38   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ศิริภาค เอี่ยมสะอาด
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,19:37   อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิญ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ญพิภา บุญเลิศ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,07:27   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,07:23   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบติดเตรียมทหาร
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,20:04   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน + การศึกษาดี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,20:03   อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,15:29   อ่าน 302 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กชรัต จงเจริญ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,15:25   อ่าน 336 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นันทินี พลศิษฏ์ศักดากุล
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,10:09   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผลคะแนนสอบ O-NET
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วรฤทัย เกศทองคำ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,10:08   อ่าน 311 ครั้ง