โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : MS. KANCHAPORN SAWANGLOK
ตำแหน่ง : SCHOOL BOARD