โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ล่าสุดปี 2023 มาตรฐานระดับโลก (CEFR)

โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน                (สาขาโพธาราม)
โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลินราชบุรี       (สาขาราชบุรี)ทางโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร 10 หลักสูตรใหม่ล่าสุด ในปี 2023 ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับโลก CEFR ที่ต่างประเทศให้การยอมรับ รวมถึงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในประเทศอังกฤษ  และในยุโรป  มีที่เดียวในจังหวัดราชบุรีเท่านั้น  ที่ได้การยอมรับในรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทุกทักษะ เช่น การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ไวยากรณ์ และในการเรียน  การสอบ  การแข่งขัน การเรียนต่อในต่างประเทศ และการประกอบอาชีพได้ เป็นต้น  

ผู้ปกครอง และนักเรียนท่านใดที่สนใจสมัครเรียน และต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานระดับโลก และสามารถใช้งานได้ในทุกทักษะ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน


เปิดสอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น

ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัครนักเรียน    ตั้งแต่ วันที่  4  มกราคม  2566 เป็นต้นไป 
เริ่มใช้หลักสูตรชุดใหม่ ตั้งแต่ วันที่  9  มกราคม  2566 เป็นต้นไป


สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 094 - 3651553

www. marilyninternational.ac.th

โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565,09:10   อ่าน 199 ครั้ง