โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มทั้ง 2 สาขา
ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มทั้ง 2 สาขา

- สาขาโพธาราม
- สาขา ราชบุรี
 
     หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบวิธีตรงที่ดีที่สุด มาตรฐานสากล CEFR ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 
เน้น 4 ทักษะของการเรียนรู้
- ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน และไวยากรณ์เทียบเท่าเจ้าของภาษา
 
หมายเหตุ: ถ้าผู้ปกครอง และนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียน ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนสมัครเข้าเรียนตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด หรือทำการนัดหมายกับทางโรงเรียนไว้ เพื่อที่จะได้รับฟรีสื่อการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนได้ช่วยสนับสนุนให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนฟรี และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายการขนส่งจากต่างประเทศ และอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มของการนำเข้า เป็นต้น
 
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,11:08   อ่าน 761 ครั้ง