โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเรียนในชั้นเรียน
โรงเรียนเปิดทำการสอนในชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
เรียน  ผู้ปกครอง และนักเรียน
เรื่อง  การเปิดเรียนในชั้นเรียน
 
        ทางโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นเรียนในรูปแบบปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางโรงเรียนได้เพิ่มสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด และสามารถใช้ได้จริงในการเรียน การสอบ และการประกอบอาชีพ  โดยทางโรงเรียนอยากเห็นนักเรียนทุกคนที่เรียนกับทางโรงเรียนประสบผลสำเร็จ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามที่ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนต้องการ โดยทางโรงเรียนจะช่วยสนับสนุนเรื่องของสื่อการเรียนที่ดีที่สุดในต่างประเทศให้กับนักเรียนทุกคน และนักเรียนทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของสื่อการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีการปรับค่าธรรมเนียมการเรียนเพิ่มขึ้น โดยทางโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนให้ทั้งหมด
 
        ถ้าผู้ปกครอง และนักเรียนท่านใดต้องการสมัครเรียนเพิ่ม หรือต้องการให้ทางโรงเรียนเปิด Class เรียนเสริมเพิ่มให้รีบแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้จัดเตรียมสื่อการเรียนต่างๆ และครูผู้สอนให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนทุกคนที่อยากจะเข้าสมัครเรียนกับทางโรงเรียน
 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
        ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน       
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,10:56   อ่าน 799 ครั้ง