โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่อง เปิดสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทางโรงเรียนจึงได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในช่วงนี้เป็นการสอนแบบออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ การเรียนการสอนของเราเป็นการเรียนแบบสอนสดที่นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนได้เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ และสามารถทำแบบฝึกหัดได้ในขณะที่เรียน
 
     เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา ที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อการสอบเข้า ม. 1 และ
ม. 4 รวมถึงการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ หรือเพื่อการสอบต่างๆ 
ทางโรงเรียนจะเปิดทำการสอนออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 
ถ้าผู้ปกครอง หรือนักเรียนสนใจสมัครเรียน สามารถแจ้งชื่อ ระดับชั้นที่จะเรียน 
เบอร์โทรศัพท์ และเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอบคุณครับ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,17:24   อ่าน 307 ครั้ง