โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  ให้สถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ และเอกชน ทั้งในระบบ และนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอบคุณครับ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,13:09   อ่าน 3112 ครั้ง