โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 รอบใหม่
คำสั่งจังหวัดราชบุรี ๕๖๘๗/ ๒๕๖๓
 
เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางจังหวัดได้
มีคำสั่งปิดสถานศึกษาทุกประเภทของภาครัฐ และภาคเอกชน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธนวาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,11:45   อ่าน 3134 ครั้ง