โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร "International Program" กับ "English Program"

 

1. International Program  คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ  แล้วแต่โรงเรียนจะเลือกใช้ของประเทศไหน  ซึ่งทางโรงเรียนจะพยายามหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในโลก  และเป็นที่นิยมนำมาใช้สอนในโรงเรียน  และเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างมีราคาสูง  แต่นักเรียนของทางโรงเรียนของเราโชคดีที่ทางผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง  และนักเรียนรวมถึงให้การสนับสนุน  และการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเจ้าของภาษา  โดยมีค่าธรรมเนียมการเรียนที่ถูกที่สุดในประเทศไทย  ดังนั้นนักเรียนที่เรียนกับทางโรงเรียนของเราจึงมีโอกาสได้เรียนดีกว่าจากนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ  

 

   

2. English Program

EP หรือ English Program คือการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ก็คือเรียนหลักสูตรของไทย  เนื้อหาสาระตามมาตรฐาน  และตัวชี้วัดช่วงชั้นตามกระทรวงศึกษาธิการ  เพียงแต่ ให้ครูต่างชาติสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อาจเป็นครูไทยก็ได้ แต่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ถ้าเรียนเกือบทุกวิชา (ยกเว้นวิชาภาษาไทย) เป็นภาษาอังกฤษแล้ว เรียกว่า "English Program" ตัวย่อคือ EP แต่ถ้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษน้อยลงมาหน่อย ก็จะเรียกเป็น "Mini English Program" ตัวย่อคือ MEP

 

ปัจจุบัน ผู้ปกครองที่มีเงิน  มักนิยมให้บุตรหลานเข้าเรียนหลักสูตร นานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตร International Program เพราะเป็นหลักสูตรที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  และมีมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages ที่สามารถทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา และง่ายต่อการไปเรียนต่อต่างประเทศ และการประกอบอาชีพ

โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,13:31   อ่าน 3250 ครั้ง