โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เเป็นต้นไป (อ่าน 21) 27 พ.ค. 66
Foreign Students (อ่าน 16) 27 พ.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (อ่าน 199) 25 ม.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (อ่าน 200) 30 ธ.ค. 65
ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มทั้ง 2 สาขา (อ่าน 762) 17 มิ.ย. 65
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ล่าสุดปี 2022 (อ่าน 756) 07 มิ.ย. 65
การเปิดเรียนในชั้นเรียน (อ่าน 800) 19 พ.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3833) 24 ธ.ค. 64
เปิดรับสมัครเรียนทุกระดับชั้น ทั้ง 2 สาขา (อ่าน 3998) 08 ธ.ค. 64
โรงเรียนเปิดสอนปกติในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้ง 2สาขา (อ่าน 3934) 07 พ.ย. 64
การเปิดการเรียนการสอน (อ่าน 3900) 07 มิ.ย. 64
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 รอบใหม่ (อ่าน 4001) 27 เม.ย. 64
เปิดสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 4311) 06 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 6984) 04 ม.ค. 64
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 รอบใหม่ (อ่าน 6964) 26 ธ.ค. 63
THE DIFFERENCE BETWEEN "INTERNATIONAL PROGRAM" AND "ENGLISH PROGRAM" (อ่าน 7709) 01 ต.ค. 63
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร (อ่าน 7532) 28 ก.ย. 63
Information (อ่าน 7135) 12 ก.ย. 63
ข่าวประชาสัมพนธ์ (อ่าน 7072) 12 ก.ย. 63