โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรชุดใหม่ล่าสุด ปี 2022
หลักสูตรของโรงเรียนที่พัฒนาใหม่ล่าสุดปี 2022

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบวิธีตรงจากต่างประเทศที่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถใช้ได้จริงในชั้นเรียน และการประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยที่ถูกออกแบบมาให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้

• สอนนักเรียนให้กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ
• พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาอังกฤษ
• สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับบทเรียนของเรา
• ฝึกการออกเสียง และแก้ไขการออกเสียงที่ผิดในทันที
• ใช้คำต่อคำ เพื่อสร้างประโยคจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคยาวๆ
• ครอบคลุมภาษาอังกฤษทุกทักษะในชั้นเรียน และการสอบ
• มีมาตรฐานสูงในการสอนภาษาอังกฤษ
• ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
• รับประกันความสำเร็จ


หมายเหตุ: หลักสูตรการเรียนรู้แบบวิธีตรงมีที่นี่ที่เดียวในจังหวัดราชบุรี
หลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 

ทางโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับต้น  ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงการสอนมารยาทไทย และวัฒนธรรมไทย ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

. พูดภาษาไทยได้เหมือนเจ้าของภาษา
. เรียนรู้ได้เร็วกว่าที่อื่น
. บริการเอกสาร NON-ED เข้าเป็นนักเรียนทุกคนฟรี
. ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
. ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบ ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานของโรงเรียน