โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน  มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนสามารใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพได้


ทำไมต้องเรียนกับเรา

รับรองผลการเรียน 
สอนนักเรียนที่ไม่เก่ง ให้เก่งกว่านักเรียนที่เรียนเก่ง
เรียนรู้ได้เร็วกว่าที่อื่น
มีการอัปเดตหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ที่สามารถใช้งานได้จริง
ครูผู้สอนมีคุณภาพ และเป็นกันเองกับนักเรียน
เรียนสนุก ไม่เครียด
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ
ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังการจบ ที่มีการสอบผ่านมาตรฐานสากลในรูปแบบ (CEFR)