โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน  มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรสูงตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้นักเรียนสามารใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพได้ทำไมต้องเรียนกับเรา

รับรองผลการเรียน
สอนนักเรียนที่ไม่เก่ง ให้เก่งกว่านักเรียนที่เรียนเก่ง
เรียนรู้ได้เร็วกว่าที่อื่น
มีการอับเดทหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ที่สามารถใช้งานได้จริง
ครูผู้สอนมีคุณภาพ และเป็นกันเองกับนักเรียน
เรียนสนุก ไม่เครียด
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ
ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังการจบ ที่มีการสอบผ่านมาตรฐานสากลในรูปแบบ (CEFR)