โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรสูงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนสามารใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพได้