โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : MARILYN INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
MARILYN INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL is a private school that has been accredited by the Thai Ministry of Education since 2006.

We have three branches in Ratchaburi Province. Our school runs from kindergarten through high school.