โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน เป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน มีทั้งหมด 3 สาขาในจังหวัดราชบุรี ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้น 5 ทักษะของการเรียนรู้ • การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์เทียบเท่าเจ้าของภาษา และทุกการสอบภาษาอังกฤษ • สอนนักเรียนที่ไม่เก่ง ให้เก่งกว่านักเรียนที่เรียนเก่งได้เร็วกว่าที่อื่น เมื่อเทียบกับการสอนของเรา • ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานสูงจากต่างประเทศในรูปแบบ (CEFR) • สอนโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญการใช้หลักสูตรการเรียนรู้แบบวิธีตรง ที่สามารถใช้งานได้จริงในห้องเรียน และนอกห้องเรียน • รับประกันความสำเร็จทุกทักษะ ของการเรียนภาษาอังกฤษ กับโรงเรียนของเรา และทุกการสอบผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 24 ธ.ค. 64
เปิดรับสมัครเรียนทุกระดับชั้น ทั้ง 4 สาขา 08 ธ.ค. 64
โรงเรียนเปิดสอนปกติในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้ง 3 สาขา 07 พ.ย. 64
การเปิดการเรียนการสอน 07 มิ.ย. 64
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 รอบใหม่ 27 เม.ย. 64
เปิดสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 06 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 04 ม.ค. 64
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 รอบใหม่ 26 ธ.ค. 63
THE DIFFERENCE BETWEEN "INTERNATIONAL PROGRAM" AND "ENGLISH PROGRAM" 01 ต.ค. 63
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร 28 ก.ย. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน